Image hosted by Photobucket.com

 

 

 

 Svetový deň vody

22.marec

 

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

 

Svetový deň lesov 21.marca

Les je živý organizmus. Zrodí sa, rastie, dospieva a hynie. Je to najvyššie a najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo, ktoré pre človeka má a bude mať veľký význam. Všetky lesy majú jedno spoločné: aj keď ich flóra a fauna je veľmi rozdielna, hrajú elementárnu rolu pre životné prostredie na Zemi: zvyšujú vlhkosť vzduchu, tvoria prirodzenú bariéru vetru, zmierňujú horúčavu, mráz aj sucho a tak regulujú klímu. Filtrujú vzduch, bránia erózii, akumulujú a čistia vodu. Sú nenahraditeľné a preto chráňme ich!

Šťastný Nový rok


Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria. To Vám praje Majka a Milka.

 

Naša škola

Toto je naša škola.Nachádza sa v Národnom parku Malá Fatra. Nedávno bola rekonštruovaná a toto je fotka už po rekonštrukcii. Počet žiakov základnej školy už niekoľko rokov kolíše v rozmedzí medzi 400 - 450 žiakov.

Pribudli aj nové šatne.

 

 

Toto je ihrisko pri škole.

Keď je teplo mávajú tu žiaci Telesnú výchovu.

Tu je jedna z naších tried.

Každý ročník má farebne prispôsobené stoličky, lavice a skrinky.

 

Tu sú šatne, ktoré sú taktiež prispôsobené farbou každému ročníku.

Na  prízemí šatní sú skrinky pre ročníky 1.- 4.a na 1. poschodí 5.- 9.

Svetový deň srdca

 

 

 

Zajtra dňa 29.9. 2011

sa uskutoční Svetový deň srdca.

www.tvojesrdce.sk

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeseň

A už je tu JESEŇ.

Tak HURááááá do púšťania šarkanov:)

Jeseň

Na jeseň už lístie padá,

Anička už lístie hľadá.

Ide jej to od ruky.

 

Kuknite si tieto pesničky:) 

Anketa

Tešíte sa na Vianoce?

Áno (15)
88%

Nie (2)
12%

Celkový počet hlasov: 17

Novinky

Fotky

18.04.2011 12:16
úprava fotiek 1 úprava fotek  2